Trosabussen

En linje som går mellan Trosa-Liljeholmen-Trosa

Trosabussen startade år 2010 och går alla dagar i veckan mellan Trosa och Liljeholmen.
Det är en busslinje som var tänkt från början för arbetspendlare och gymnasieelever, men har utecklats till att innefatta även turister och affärsresenärer. Sedan år 2019 ingår Trosabussen även i Movingo.