skip to Main Content
0156-340 00 info@akerbergstrafik.se

Trosa - Liljeholmen - Trosa

Pendla med oss 7 dagar varje vecka.

Trosa - Liljeholmen - Trosa

Pendla med oss 7 dagar varje vecka.

Turlista Liljeholmen-Vagnhärad-Trosa

17 augusti 2020 – tillsvidare dock längst tom
6 december 2020

Mer information och kartor över hållplatser finns längre ned på sidan.

Turlista Liljeholmen-Vagnhärad-Trosa Månd-Fred

Röd avgång – endast förköp på fast förköpsställe

X – endast avstigande, P-endast påstigande, T-Tullgarn angörs på förfrågan vid påstigning, gäller endast helgdagar

Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 06:20
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 07:25
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 07:05
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 08:10
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 07:50
Vagnhärad Jvstn X
Åda  X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 08:55
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 09:40
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 10:45
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 11:00
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 12:05
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 13:15
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 14:20
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 14:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 15:35
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 15:45
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 16:50
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 16:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 17:35
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 17:15
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 18:20
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 18:15
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 19:20
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 19:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 20:35
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 22:20
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 23:25

Turlista Liljeholmen-Vagnhärad-Trosa Lörd-Sönd

X – endast avstigande

Hållplats
Liljeholmen 10:00 
Tullgarn T
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 11:05
Hållplats
Liljeholmen 13:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 14:35
Hållplats
Liljeholmen 16:00
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 17:05
Hållplats
Liljeholmen 19:10 
Tullgarn T
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 20:15
Hållplats
Liljeholmen 10:00 
Tullgarn T
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 11:05
Hållplats
Liljeholmen 15:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 16:35
Hållplats
Liljeholmen 18:45
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 19:50

Hållplatser Avgång Trosa

Hållplatser Ankomst Trosa

Hållplats Liljeholmen

Telefon

Nyköping | 0155-21 10 00
Vagnhärad | 0156-340 00
Södertälje | 08-550 629 20
Stockholm | 08-22 55 00

E-post

info@akerbergstrafik.se

Adress

Kalkbruksvägen 12
619 71 Vagnhärad

Integritet och cookies
Miljö & trafiksäkerhet

Miljöpolicy
ISO 14001, 9001, 39001
Trafiksäkerhetspolicy 1.3

Copyright © Åkerbergs Trafik | Alla rättigheter reserverade
Producerat av Anderberg Media
Foto: Thomas Anderberg & Linda Nilsson

Back To Top