skip to Main Content
0156-340 00 info@akerbergstrafik.se

Trosa - Liljeholmen - Trosa

Pendla med oss 7 dagar varje vecka.

Trosa - Liljeholmen - Trosa

Pendla med oss 7 dagar varje vecka.

Turlista Liljeholmen-Vagnhärad-Trosa

6 April 2020 – tillsvidare dock längst tom 13 juni 2020

Mer information och kartor över hållplatser finns längre ned på sidan.

Turlista Liljeholmen-Vagnhärad-Trosa Månd-Fred

Röd avgång – endast förköp på fast förköpsställe

X – endast avstigande, P-endast påstigande, T-Tullgarn angörs på förfrågan vid påstigning, gäller endast helgdagar

Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 06:20
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 07:25
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 07:35
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 08:40
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 08:40
Vagnhärad Jvstn X
Åda  X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 09:45
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 10:00
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 11:05
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 13:00
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 14:05
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 15:00
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 16:05
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 16:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 17:35
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 17:15
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 18:20
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 18:45
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 19:50

Turlista Liljeholmen-Vagnhärad-Trosa Lörd-Sönd

X – endast avstigande

Hållplats
Liljeholmen 10:00 
Tullgarn T
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 11:05
Hållplats
Liljeholmen 14:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 15:35
Hållplats
Liljeholmen 17:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 18:35
Hållplats
Liljeholmen 10:00 
Tullgarn T
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 11:05
Hållplats
Liljeholmen 15:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 16:35
Hållplats
Liljeholmen 18:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 19:35

Hållplatser Avgång Trosa

Hållplatser Ankomst Trosa

Hållplats Liljeholmen

Back To Top