skip to Main Content
0156-340 00 info@akerbergstrafik.se

Trosa - Liljeholmen - Trosa

Pendla med oss 7 dagar varje vecka.

Trosa - Liljeholmen - Trosa

Pendla med oss 7 dagar varje vecka.

Turlista Liljeholmen-Vagnhärad-Trosa

8 augusti 2022 – 10 december 2022

Mer information och kartor över hållplatser finns längre ned på sidan.

Turlista Liljeholmen-Vagnhärad-Trosa Månd-Fred

Röd avgång – endast förköp på fast förköpsställe

X – endast avstigande

Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 06:15
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 07:20
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 07:15
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 08:20
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 08:00
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 09:05
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 08:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 09:35
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 10:15
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 11:20

Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 11:00
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 12:05
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 13:20
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 14:25
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 15:20
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 16:25
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 16:20
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 17:25
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 17:00
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 18:05
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 17:40
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 18:45
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 18:50
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 19:55
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 21:50
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 22:55

Turlista Liljeholmen-Vagnhärad-Trosa Lörd-Sönd

X – endast avstigande

Hållplats
Liljeholmen 07:45
Tullgarn T
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 08:50
Hållplats Lö-Sö
Liljeholmen 10:15
Tullgarn T
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 11:20
Hållplats Lö-Sö
Liljeholmen 13:45
Tullgarn
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 14:50
Hållplats Lö-Sö
Liljeholmen 16:15
Tullgarn
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 17:20
Hållplats Lö-Sö
Liljeholmen 19:15
Tullgarn T
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 20:20

Hållplatser Avgång Trosa

Hållplatser Ankomst Trosa

Hållplats Liljeholmen

Back To Top