skip to Main Content
0156-340 00 info@akerbergstrafik.se
Trosabussen

Ny tidtabell from 6 april

På grund av rådande situation covid-19 är vi tvungna att reducera antalet avgångar på Trosabussen.
Åkerbergs Trafik följer utvecklingen nationellt och lokalt med inriktning utifrån folkhälsomyndighetens
riskbedömning och rekomendationer.
Så fort vi börjar återgå till ”normalt” tillstånd så återtar vi ordinarie tidtabell.
Håll utkik på facebook sidan och hemsidan för senaste uppdateringen.

Back To Top