skip to Main Content
0156-340 00 info@akerbergstrafik.se
Ny Tidtabell From 6 April

Ny tidtabell from 6 april

På grund av rådande situation covid-19 är vi tvungna att reducera antalet avgångar på Trosabussen.
Åkerbergs Trafik följer utvecklingen nationellt och lokalt med inriktning utifrån folkhälsomyndighetens
riskbedömning och rekomendationer.
Så fort vi börjar återgå till “normalt” tillstånd så återtar vi ordinarie tidtabell.
Håll utkik på facebook sidan och hemsidan för senaste uppdateringen.

Telefon

Nyköping | 0155-21 10 00
Vagnhärad | 0156-340 00
Södertälje | 08-550 629 20
Stockholm | 08-22 55 00

E-post

info@akerbergstrafik.se

Adress

Kalkbruksvägen 12
619 71 Vagnhärad

Integritet och cookies
Miljö & trafiksäkerhet

Miljöpolicy
ISO 14001, 9001, 39001
Trafiksäkerhetspolicy 1.3

Copyright © Åkerbergs Trafik | Alla rättigheter reserverade
Producerat av Anderberg Media
Foto: Thomas Anderberg & Linda Nilsson

Back To Top