skip to Main Content
0156-340 00 info@akerbergstrafik.se

MABI Truck Rental

Hyr lastbilen hos oss

MABI Truck Rental

Hyr lastbilen hos oss

Rikstäckande lastbilsuthyrning - när du behöver det

Hyr lastbilen hos oss

Mabi Truck Rental är en rikstäckande tjänst av lastbilsuthyrning. Perfekt när man vid kort varsel är i behov av att utöka vagnparken vid ökad efterfrågan eller vid oförutsägbara situationer. I vårt samarbete med Mabi Truck Rental kan vi erbjuda en komplett lastbilslösning med en av landets mest moderna och flexibla vagnpark. Oavsett var du befinner dig i landet, så kan vi lösa ditt behov. Vi tar lastbilen till dig.

Något av vad vi erbjuder:

  • Distributionsfordon för godstransport i bur eller på pall.
  • Kyl och frysbilar för bästa transport av värmekänsligt gods.
  • Anläggningsfordon för de tyngsta ändamålen.
  • Dragbilar för ökad flexibilitet.
Se mer av utbudet

Fyra skäl att välja MABI Truck Rental

  • Ersättningsbil när bilen är på service eller reparation.
  • I väntan på leverans av nytt fordon.
  • Flotta enkelt upp med fler bilar när ni fått tillfällig ökad efterfrågan.
  • Hyr en lastbil utan bindningstid som täcker behovet utan att binda upp kapital.
Se priser och villkor

Dragbil

Fjärrbil

Kylbil

Tridem

Telefon

Nyköping | 0155-21 10 00
Vagnhärad | 0156-340 00
Södertälje | 08-550 629 20
Stockholm | 08-22 55 00

E-post

info@akerbergstrafik.se

Adress

Kalkbruksvägen 12
619 71 Vagnhärad

Integritet och cookies
Miljö & trafiksäkerhet

Miljöpolicy
ISO 14001, 9001, 39001
Trafiksäkerhetspolicy 1.3

Copyright © Åkerbergs Trafik | Alla rättigheter reserverade
Producerat av Anderberg Media
Foto: Thomas Anderberg & Linda Nilsson

Back To Top