0156-340 00 info@akerbergstrafik.se

Trosa - Liljeholmen - Trosa

Pendla med oss 7 dagar varje vecka.

Trosa - Liljeholmen - Trosa

Pendla med oss 7 dagar varje vecka.

Turlista Liljeholmen-Vagnhärad-Trosa

18 Juni 2017 – 12 augusti 2017

Mer information och kartor över hållplatser finns längre ned på sidan.

Turlista Liljeholmen-Vagnhärad-Trosa Månd-Fred

Röd avgång – endast förköp på fast förköpsställe

X – endast avstigande

Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 06:20
Vagnhärad Jvstn X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 07:20
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 07:15
Vagnhärad Jvstn X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 08:15
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 07:50
Vagnhärad Jvstn X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 08:50
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 09:30
Vagnhärad Jvstn X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 10:30
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 11:00
Vagnhärad Jvstn X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 12:00
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 13:00
Vagnhärad Jvstn X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 14:00
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 14:30
Vagnhärad Jvstn X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 15:30
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 15:45
Vagnhärad Jvstn X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 16:45
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 16:15
Vagnhärad Jvstn X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 17:15
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 17:15
Vagnhärad Jvstn X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 18:15
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 18:00
Vagnhärad Jvstn X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 19:00
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 19:15
Vagnhärad Jvstn X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 20:15
Hållplats Endast Fre
Liljeholmen 21:10
Vagnhärads Jvst X
Trosaporten X
Trosa Centurm X
Ank Trosa Hamn 22:10
Hållplats Endast Må-To
Liljeholmen 22:20
Vagnhärads Jvst X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 23:20
Hållplats Endast Fre
Liljeholmen 23:30
Vagnhärads Jvst X
Trosaporten X
Trosa Centum X
Trosa Hamn 00:30

Turlista Liljeholmen-Vagnhärad-Trosa Lörd-Sönd

X – endast avstigande

Hållplats
Liljeholmen 08:15
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 09:15
Hållplats
Liljeholmen 11:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 12:30
Hållplats
Liljeholmen 14:15
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 15:15
Hållplats
Liljeholmen 16:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 17:30
Hållplats
Liljeholmen 19:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 20:30
Hållplats
Liljeholmen 23:45
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 00:45
Hållplats
Liljeholmen 10:00
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 11:00
Hållplats
Liljeholmen 13:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 14:30
Hållplats
Liljeholmen 16:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 17:30
Hållplats
Liljeholmen 20:00
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 21:00

Hållplatser Avgång Trosa

Hållplatser Ankomst Trosa

Hållplats Liljeholmen