skip to Main Content
0156-340 00 info@akerbergstrafik.se

Trosa - Liljeholmen - Trosa

Pendla med oss 7 dagar varje vecka.

Trosa - Liljeholmen - Trosa

Pendla med oss 7 dagar varje vecka.

Turlista Liljeholmen-Vagnhärad-Trosa

18 aug 2019 – tillsvidare dock längst tom 14 dec 2019

Mer information och kartor över hållplatser finns längre ned på sidan.

Turlista Liljeholmen-Vagnhärad-Trosa Månd-Fred

Röd avgång – endast förköp på fast förköpsställe

X – endast avstigande, P-endast påstigande, T-Tullgarn angörs på förfrågan vid påstigning, gäller endast helgdagar

Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 06:20
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 07:25
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 07:20
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 08:25
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 07:50
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 08:55
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 09:35
Vagnhärad Jvstn X
Åda  X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 10:40
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 11:00
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 12:05
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 13:00
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 14:05
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 14:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 15:35
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 15:45
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 16:50
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 16:15
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 17:20
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 16:50
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 17:55
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 17:20
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 18:25
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 18:15
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 19:20
Hållplats Må-Fre
Liljeholmen 19:15
Vagnhärads Jvst X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centurm X
Ank Trosa Hamn 20:20
Hållplats Mån-Fre
Liljeholmen 22:20
Vagnhärads Jvst X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 23:25
Hållplats Endast Fre
Liljeholmen 01:15
Vagnhärads Jvst X
Åda X
Augustendal X
Trosaporten X
Trosa Centum X
Trosa Hamn 02:20

Turlista Liljeholmen-Vagnhärad-Trosa Lörd-Sönd

X – endast avstigande

Hållplats
Liljeholmen 08:15
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 09:20
Hållplats
Liljeholmen 11:15 
Tullgarn T
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 12:20
Hållplats
Liljeholmen 13:45
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 14:50
Hållplats
Liljeholmen 16:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 17:35
Hållplats
Liljeholmen 19:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 20:35
Hållplats
Liljeholmen 23:45
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 00:50
Hållplats
Liljeholmen 10:00 
Tullgarn T
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 11:05
Hållplats
Liljeholmen 13:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 14:35
Hållplats
Liljeholmen 16:30
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 17:35
Hållplats
Liljeholmen 20:00
Vagnhärad Jvstn X
Åda X
Trosaporten X
Trosa Centrum X
Ank Trosa Hamn 21:05

Hållplatser Avgång Trosa

Hållplatser Ankomst Trosa

Hållplats Liljeholmen

Back To Top